Mënyrat e Pagesës

Mënyrat e Kryerjes së Pagesës

Klienti mund të kryejë pagesën me:
1. Pagesë me para në dorë kur merr porosinë.
2. Pagesë në llogarinë bankare.
3. Kartë bankare debiti ose krediti (e çdo lloji).
Në rast se Alexandra Organic gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së Klientit si rrjedhim I shkaqeve të pavarura nga Alexandra Organic, pagesës së Klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit pasi të njoftohet përkatësisht për këto ndryshime.
Vini Re:

  • Alexandra Organic përdor programe kompjuterike të miratuara nga Visa International dhe MasterCard Worldwide me standartet më të fundit të sigurisë (128-bit SSL).
  • Gjatë kryerjes së pagesës, Klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesave, pjesë e sistemit të kontrollit të qendrës së përpunimit të të dhënave të bankës. Të dhënat bankare të Klientit, të mbrojtura nëpërmjet enkriptimit, nuk kalojnë nëpërmjet sistemeve elektronike të Alexandra Organic dhe nuk ruhen në sistemet elektronike të  Alexandra Organic.
Tek Alexandra Organic, ju mund të bëni porosinë tuaj me mënyrën "Pagesë në Dorëzim" e cila ju mundëson ta paguani produktin pas dorëzimit në adresën tuaj.
Alexandra Organic ofron këto mënyra pagese: - Pagesë Kesh, në dorëzim të produktit vetëm në Shqipëri. - Pagesë në dyqanin tonë fizik në Tiranë kesh ose me kartë.